miércoles, 28 de julio de 2021

有史以来最好的中国电影。投票. Best Chinese Movies. 弗朗西斯科·韦尔塔斯·埃尔南德斯. 2021

有史以来最好的中国电影。投票
Best Chinese Movies
弗朗西斯科·韦尔塔斯·埃尔南德斯. 2021


投票:
有史以来最好的中国电影是什么?


"神女" (1934). 吳永剛
"Shénnǚ / The Goddess" (1934). Wu Yonggang

"李天濟" (1948). 費穆
"Xiǎochéng zhī chūn / Spring in a Small Town" (1948). Fei Mu

"黄土地" (1984). 陈凯歌
"Huáng tǔdì / Yellow Earth" (1984). Chen Kaige

"牛皮" (2005). 刘枷茵的
"Niu Pi / Oxhide" (2005). Liu Jiayin

"三峡好人" (2006). 贾樟柯
"Sānxiá hǎorén / Still Life" (2006). Jia Zhangke

"大红灯笼高高挂" (1991). 张艺谋
"Dà Hóng Dēnglong Gāogāo Guà / Raise the Red Lantern" (1991). Zhang Yimou

"蓝风筝" (1993). 田壮壮
"Lán fēngzheng / The Blue Kite" (1993). Tian Zhuangzhuang

"铁西区" (2003). 王兵
"Tiěxī Qū / West of the Tracks" (2003). Wang Bing

"马路天使" (1937). 袁牧之
(Mǎlù tiānshǐ / Street Angel) (1937). Yuan Muzhi

"舞台姐妹" (1965). 谢晋
(Wǔtái Jiěmèi / Two Stage Sisters) (1965). Xie Jin

"红高粱" (1987). 张艺谋
(Hóng gāoliáng / Red Sorghum) (1987). Zhang Yimou

"阳光灿烂的日子" (1994). 姜文
(Yángguāng Cànlàn De Rìzi / In the Heat of the Sun) (1994). Jiang Wen

"南京!南京!" (2009). 陆川
(Nánjīng! Nánjīng! / City of Life and Death) (2009). Lu Chuan

"天注定" (2013). 贾樟柯
(Tiān zhùdìng / A Touch of Sin) (2013). Jia Zhangke

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Great. I like it

Inmaculada Parra dijo...

Gracias por compartir.

Anónimo dijo...

Gracias por compartir la historia del cine ��